image banner
ĐẢNG BỘ XÃ TIẾN HƯNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG QUÝ I NĂM 2023
Lượt xem: 117
Ngày 07/4/2023, tại Hội trường UBND xã Tiến Hưng, Đảng bộ xã Tiến Hưng tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 và Sơ kết công tác Đảng quý I năm 2023. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Cao Văn Vũ - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy. Chủ trì Hội nghị đồng chí Vũ Khắc Điệp - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; đại diện lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể xã; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.
anh tin baiĐồng chí Nguyễn Văn Tỵ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 
 thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã năm 2022, 
 triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Qua nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; suy thoái kinh tế thế giới; giá cả các mặt hàng chủ lực của địa phương giảm mạnh nhất là giá mủ cao su và hạt điều, thời tiết biến đổi, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến quá trình phục hồi kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn sau khủng hoảng kinh tế vì đại dịch Covid-19. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị thành phố, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, chỉ đạo điều hành quyết liệt, năng động, hiệu quả của UBND xã, sự tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể xã, các chi bộ trực thuộc, ban ấp cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch cơ bản đúng hướng. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện về mọi mặt, các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được tăng cường và phát huy. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đầu nhiệm kỳ, Đại hội đã đề ra 12 chỉ tiêu định hướng phát triển, đến nay đã hoàn thành 9/12 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Trong đó: Tổng giá trị sản xuất, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng trưởng kinh tế cơ bản đạt so với Nghị quyết đã đề ra; Thu, chi ngân sách Nhà nước đạt và vượt từ 12-38% so với dự toán thành phố và HĐND xã giao; 100% các tuyến đường giao thông được nhựa cứng hóa và lắp đặt đèn chiếu sáng, duy trì và giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và tiếp tục xây dựng các tiêu chí xã lên phường; Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 99,5%; Sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 99,5%, xã hội hóa thu gom rác thải 3.962/4037 hộ đạt 98%; Trẻ em được tiêm chủng mở rộng đạt 100%; Tình hình ANCT-TTATXH được đảm bảo giữ vững, không có điểm nóng trên địa bàn năm 2022 xã được công nhận thực hiện chuyển hóa thành công địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; Công tác giao quân 57/57 thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao (trong đó đảng viên cử tuyển 02 đảng viên); Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị xã có nhiều chuyển biến tích cực, hằng năm có trên 95% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém, có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Kết nạp 17/17 quần chúng ưu tú vào đảng đạt 100% chỉ tiêu Thành ủy giao (đạt 56% Nghị quyết Đại hội đề ra). Đảng bộ xã Tiến Hưng 04 năm liên tục đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Còn lại 02/12 chỉ tiêu chưa đạt trong đó: 4/5 trường đạt chuẩn quốc gia đạt 80% (Nghị quyết đề ra 5/5 trường); giảm tỷ xuất sinh hằng năm 13,16%0 (Nghị quyết đề ra giảm xuống còn 0,8%0); Phối hợp giải quyết việc làm cho người lao động 1.138/1.250 đạt 91,4%.

 Cũng tại hội nghị Đảng ủy xã Tiến Hưng đã kiểm điểm nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp cụ thể, phù hợp để khắc phục, phấn đấu hoàn tốt nhiệm vụ.

anh tin baiĐồng chí Cao Văn Vũ, UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, 
 Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Cao Văn Vũ, UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy xã Tiến Hưng đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Đồng thời, nhấn mạnh để đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đảng bộ xã cần tập trung cao cho đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo quan điểm 5 rõ, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu lãnh đạo, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Rà soát lại các chỉ tiêu chưa đạt, những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra để đưa ra những giải pháp thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ; Cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng xã Tiến Hưng lên phường đã đạt được 10/12 tiêu chí; Quan tâm đôn đốc thu ngân sách hằng năm đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao; Định hướng kinh tế chuyển dịch đúng hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và giảm tỷ trọng nông nghiệp, duy trì nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; Tiếp tục tập trung quan tâm lãnh đạo để 5/5 trường đều đạt chuẩn; Quan tâm chăm lo cho các hộ gia đình chính sách, các hộ cận nghèo, mới thoát nghèo không để tái nghèo, hết năm 2023 không còn hộ cận nghèo; Thực hiện Kế hoạch của Thành ủy ngày thứ bảy về khu dân cư nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết công việc; Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đi sâu, đi sát hơn nữa với quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên để nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở; Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

anh tin baiĐồng chí Vũ Khắc Điệp- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Khắc Điệp - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Về triển khai thực hiện nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020-2025 đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chi bộ, chính quyền; MTTQ và các đoàn thể xã cần tập trung bám sát các chỉ tiêu cụ thể sau:

(1) Tổng giá trị sản xuất ước đạt từ 3.200-3.500 tỷ đồng tổng giá trị tăng thêm đạt 20 tỷ đồng.(2) Cơ cấu kinh tế tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại đến hết nhiệm kỳ: Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng: 35%; thương mại, dịch vụ 35%; nông nghiệp còn 30%.(3) Tăng trưởng kinh tế từ 13-15%.(4) Thu ngân sách nhà nước tăng 12-14%. (5) Phấn đấu trong nhiệm kỳ xây dựng 100% hệ thống đường giao thông nông thôn của xã đạt chuẩn theo đường giao thông của phường. Giữ vững các tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.(6) Nâng cao chất lượng giáo dục, mua sắm bổ sung các trang thiết bị trường học đảm bảo nhu cầu cần thiết cho công tác dạy và học, có 5/5 trường đạt chuẩn quốc gia. Học sinh lên lớp đạt 99% trở lên.(7) Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và 100% trẻ em được tiêm chủng mở rộng giảm tỷ xuất sinh hàng năm xuống còn 0,80/00. Mỗi năm giải quyết cho 500 lao động có việc làm ổn định. Có chính sách hỗ trợ các hộ thoát nghèo bền vững, không để tái nghèo hoặc phát sinh hộ nghèo.(8) Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt trên 99,5%.(9) Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được bảo đảm giữ vững, không có điểm nóng xảy ra trên địa bàn.(10) Giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao.(11) Phấn đấu hàng năm có trên 95% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém; có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ, kết nạp từ 30 đảng viên trở lên. (12) Hàng năm có 95% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 100% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa.

                                                                                               Tác giả: Quỳnh Thu

Thống kê truy cập
  • Đang online 7
  • Trong ngày 413
  • Tuần trước 3 418
  • Tổng truy cập 96645
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ TIẾN HƯNG

Địa chỉ : ĐT741, ấp 2, Xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 

Chịu trách nhiệm : ông Nguyễn Thái Sơn - Chủ tịch

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị