image banner
ĐẢNG ỦY XÃ TIẾN HƯNG SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023.
Lượt xem: 122
Ngày 06/7/2023, tại Hội trường UBND xã Tiến Hưng, Đảng bộ xã Tiến Hưng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Cao Văn Vũ - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy. Chủ trì Hội nghị đồng chí Vũ Khắc Điệp - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; đại diện lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể xã; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.
anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Văn Tỵ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, 

 triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, chỉ đạo điều hành hiệu quả của UBND xã, sự tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể xã và các ấp cùng sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội của xã phát triển cơ bản ổn định. Tổng thu NSNN thực hiện 6 tháng đầu năm 2023: 19.968.498.000 đồng/6.545.000.000 đồng, đạt 308% chỉ tiêu thành phố giao (trong đó, thu phát sinh trên địa bàn là 1.318.000.000 đồng); Tổng chi NSNN thực hiện 6 tháng đầu năm 2023: 3.201.414.000 đồng/6.545.000.000 đồng, đạt 49% dự toán thành phố giao. Công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị và vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội chăm lo cho gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm (đến nay xã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo). Công tác giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân chất lượng ngày càng tốt hơn. Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền thông minh được quan tâm chỉ đạo. Tình hình an ninh chính trị đảm bảo ổn định; công tác tuyển giao quân đảm bảo quy định (giao 18/18 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu giao). Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc. MTTQ và các đoàn thể xã đã phát huy và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên.

anh tin baiĐồng chí Cao Văn Vũ, UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy,
 Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Cao Văn Vũ, UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy,Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố cơ bản thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023 thông qua tại Hội nghị. Trong đó, cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Tập trung lãnh đạo, phát huy hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tập trung giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn; Tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 39-NQ/ĐU ngày 16/7/2022 của Đảng uỷ về xây dựng xã Tiến Hưng trở thành phường vào năm 2025; Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, bảo vệ môi trường; giữ vững kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai theo quy hoạch; Tập trung hoàn thành thu ngân sách đạt 100% kế hoạch thành phố giao; Chỉ đạo lực lượng công an, quân sự xã tăng cường phối hợp, tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn; Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đi sâu, đi sát hơn nữa với quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên để nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở; Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

anh tin baiĐồng chí Vũ Khắc Điệp- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã
 phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Khắc Điệp, Thành ủy viên– Bí thư Đảng ủy xã đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 theo kế hoạch đã đề ra. Về triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chi bộ, chính quyền; MTTQ và các đoàn thể xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

Về kinh tế: Tập trung thực hiện có hiệu quả những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Đẩy nhanh tiến độ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí, lệ phí theo chỉ tiêu giao để đảm bảo cân đối chi thường xuyên. Tăng cường công tác kiểm tra địa bàn kịp thời chỉ đạo xử lý nghiêm các công trình vi phạm trật tự xây dựng, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán trên địa bàn xã.

Về văn hóa – xã hội: Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm các gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; duy trì xã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc, tôn giáo an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh. Tăng cường tuyên truyền cổ động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; các tin bài về gương điển hình người tốt, việc tốt, các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương. Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023.

Về quốc phòng - an ninh: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã tập trung nắm tình hình các khu dân cư bảo đảm không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; tăng cường phối hợp, thường xuyên tuần tra, xử lý các loại tội phạm, chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm, không để xảy ra các điểm nóng ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác tuyển quân năm 2024, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao.

Về công tác xây dựng chính quyền: HĐND thực hiện tốt chức năng giám sát, nhất là trong giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã, việc chấp hành pháp luật trong giải quyết phản ánh, kiến nghị của cử tri... Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp giữa năm và cuối năm 2023. UBND xã chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt về phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, chú trọng triển khai: Nghị quyết số 86-NQ/ĐU ngày 18/5/2023 của Đảng uỷ; Kế hoạch của UBND thành phố về chỉnh trang đô thị năm 2023; Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của HĐND xã về chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản; các chính sách đảm bảo an sinh xã hội… Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

Về công tác xây dựng Đảng: Tập trung công tác phát triển đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 27-HD/ĐU, ngày 30/12/2021 của Đảng ủy; quan tâm nắm bắt tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Triển khai thực hiện tốt việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2023. Tổ chức tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Khối Dân vận Đảng ủy, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể xã: Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chủ trương di dời các phần mộ của người thân vào Nghĩa trang nhân dân thành phố; Phong trào “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến”. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh, tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết. MTTQ và các đoàn thể xã quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng. Chú trọng phát triển đoàn viên, hội viên, quan tâm củng cố, kiện toàn các chi, tổ hội ở khu dân cư.

                                                                                               Tác giả: Quỳnh Thu

                                                               

 

Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online 8
  • Trong ngày 129
  • Tuần trước 2 290
  • Tổng truy cập 131292
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ TIẾN HƯNG

Địa chỉ : ĐT741, ấp 2, Xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 

Chịu trách nhiệm : ông Nguyễn Thái Sơn - Chủ tịch

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị