image banner
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2022
Lượt xem: 160
Ngày 29/12/2022, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa xã Tiến Hưng (ấp 3, xã Tiến Hưng), Đảng bộ xã Tiến Hưng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Cao Văn Vũ - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy. Chủ trì Hội nghị đồng chí Vũ Khắc Điệp - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; đại diện lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể xã; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Văn Tỵ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã năm 2022,

triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Trong năm, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, chỉ đạo điều hành quyết liệt, năng động và có hiệu quả của UBND xã, sự tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể xã và các ấp cùng sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội phát triển cơ bản ổn định, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra (các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt). Tổng thu NSNN ước thực hiện năm 2022: 49 tỷ 802 triệu đồng, đạt 112% dự toán điều chỉnh thành phố giao và dự toán HĐND xã thông qua; tổng chi NSNN ước thực hiện năm 2022: 42 tỷ 310 triệu đồng, đạt 95% dự toán điều chỉnh thành phố giao và dự toán HĐND xã thông qua. Công tác giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân chất lượng ngày càng tốt hơn; các hoạt động tuyên truyền bề nổi phục vụ các ngày lễ, tết và các nhiệm vụ chính trị của địa phương được quan tâm. Các chính sách về an sinh xã hội, chăm lo kịp thời cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo được quan tâm chu đáo (xoá 5/5 hộ nghèo, đạt 100% chỉ tiêu giao). Công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số từng bước được đầu tư phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của xã. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định; công tác tuyển giao quân đảm bảo quy định (giao 20/20 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu giao). Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc (kết nạp được 5/5 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu giao). MTTQ và các đoàn thể xã đã phát huy và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên (MTTQ và các đoàn thể xã được ngành dọc cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Qua phân tích, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2022, Đảng bộ xã Tiến Hưng có 62/329 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 259/329 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 05/329 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 03/329 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ có 3/14 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 11/14 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

anh tin bai

Đồng chí Cao Văn Vũ, UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy,

Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Cao Văn Vũ, UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy,Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố cơ bản thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong báo cáo tổng kết thông qua tại Hội nghị. Trong đó, cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Tập trung lãnh đạo, phát huy hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tập trung giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, tập trung thực hiện các tiêu chí của phường đảm bảo đến cuối nhiệm kỳ đạt theo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, bảo vệ môi trường; giữ vững kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai theo quy hoạch; Tăng cường công tác thu ngân sách có biện pháp quản lý chặt chẽ, khai thác và nuôi dưỡng tốt các nguồn thu, phấn đấu thu phát sinh trên địa bàn xã phải đạt và vượt chỉ tiêu được giao; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn tạo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống; Chủ động có kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Quý Mão 2023 đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid- 19; chăm lo tết cho các tầng lớp nhân dân, chú ý đến lực lượng công nhân sinh sống trên địa bàn xã bị mất việc, giảm giờ làm; đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có điều kiện đón Tết; Chỉ đạo lực lượng công an, quân sự xã tăng cường phối hợp, tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn; chú trọng công tác hòa giải cơ sở nhằm hạn chế mâu thuẫn trong nhân dân gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” đưa các phong trào đi vào chiều sâu, hướng tới xây dựng các khu dân cư lành mạnh, không tội phạm, không tệ nạn… làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu được giao; Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đi sâu, đi sát hơn nữa với quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên để nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở; Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Khắc Điệp- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã

phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Khắc Điệp - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã năm 2022 theo kế hoạch đã đề ra. Về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chi bộ, chính quyền; MTTQ và các đoàn thể xã cần tập trung bám sát các chỉ tiêu cụ thể sau:

(1) Tổng thu và tổng chi NSNN đạt chỉ tiêu thành phố giao; (2) Duy trì tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,9%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,6%; (3) Vận động 98% hộ dân thực hiện xã hội hóa thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường; (4) Duy trì 04 trường đạt chuẩn quốc gia (tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu 5/5 trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia); (5) Duy trì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94% (phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96%). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 11,03%; (6) Phấn đấu có 80% khu dân cư; 95% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 98% cán bộ, công chức đạt nếp sống văn minh cá nhân; (7) Giới thiệu giải quyết việc làm cho 450 lao động; phối hợp đào tạo nghề cho 250 lao động. Duy trì xã không còn hộ nghèo; (8) Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao tuyển quân; Giữ vững và ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, không có điểm nóng xảy ra trên địa bàn; (9) Kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu Thành ủy giao; (10) Có 90% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; (11) Phấn đấu 100% các đoàn thể chính trị - xã hội xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đoàn thể yếu kém.

                                                                                               Tác giả: Quỳnh Thu

Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online 8
  • Trong ngày 89
  • Tuần trước 2 250
  • Tổng truy cập 131252
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ TIẾN HƯNG

Địa chỉ : ĐT741, ấp 2, Xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 

Chịu trách nhiệm : ông Nguyễn Thái Sơn - Chủ tịch

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị