image banner
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ TIẾN HƯNG, NHIỆM KỲ 2023 – 2028
Lượt xem: 77
Sáng ngày 10/3/2023, Hội Nông dân xã Tiến Hưng long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Về dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội có đồng chí Phạm Thị Yến Linh Chủ tịch Hội nông dân Thành phố Đồng Xoài, đ/c Nguyễn Mạnh Trường P.Chủ tịch Hội ND Thành phố Đồng Xoài, đ/c Lê Ngọc Lâm giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố, đ/c Vũ Khắc Điệp – TUV – Bí thư đảng ủy xã, đ/c Nguyễn Văn Tỵ – PBT.TT đảng ủy xã, đ/c Nguyễn Thái Sơn P.BT đảng ủy-CT.UBND xã, đ/c Vũ Xuân Ngoan CT.UBMTTQVN xã, các ông, bà đại diện cho ban ngành đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, Trưởng ấp; Trưởng ban CTMT các ấp cùng 85 Đại biểu là những Cán bộ, hội viên ưu tú, tiêu biểu đại diện cho 990 Hội viên Nông dân trên địa bàn xã Tiến Hưng cùng tham dự đại hội.

anh tin bai

Các đại biểu về dự Đại hội

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy xã, Hội Nông dân xã Tiến Hưng đã đổi mới phương thức hoạt động; triển khai đồng bộ, có hiệu quả chương trình công tác hội, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đoàn kết, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từ đó, công tác Hội và phong trào nông dân của xã được nâng lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng. trong nhiệm kỳ qua đã phát triển thêm được 180/120 hội viên mới, đạt tỷ lệ 150% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 990 hội viên tại 06 chi hội tại khu dân cư và 01 chi hội nghề nghiệp với 32 tổ hội. Công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, hội viên được hội Nông dân xã đặc biệt quan tâm, trong nhiệm kỳ vừa qua hội Nông dân xã đã lập danh sách và cử 250 lượt cán bộ, hội viên tham gia các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, chuyển giao khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số do cấp trên tổ chức.

anh tin bai

Đại diện đoàn Chủ tịch báo cáo tại Đại hội

Về phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững có 330 hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm 33,3% so với tổng số hội viên nông dân, trong đó: Cấp Trung ương là  01 hộ, Cấp tỉnh 2 hộ, cấp tỉnh 50 hộ, cấp xã 278 hộ, tăng 64 hộ so với đầu nhiệm kỳ. Về hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân: phối hợp mở các lớp tập huấn về công tác hội, chuyển đổi số, chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, được 37 lớp tập huấn và 14 cuộc hội thảo, sử dụng nông dược, phân bón, thức ăn chăn nuôi với 1.700 lượt hội viên tham dự. Phối hợp với UBND xã trong công tác quản lý các nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội cho các đối tượng khó khăn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh hiện nay 11,2 tỷ đồng cho 375 hộ vay, chia thành 7 tổ. Nhiệm kỳ qua, đã triển khai và duy trì phát triển quỹ hỗ trợ hội viên nông dân xã, đến nay tổng số 183,6 triệu đồng đã giải ngân cho 07 hội viên vay đầu tư cho sản xuất phát triển kinh tế gia đình, góp phần trong công tác giảm nghèo của địa phương, tăng 70,6 triệu đồng so với nhiệm kỳ trước, hỗ trợ được 03 con bò cho 03 hội viên khó khăn tổng trị giá 45 triệu đồng. Về phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho hội viên và nhân dân: Trong nhiệm kỳ, hội viên tham gia xây dựng 18 tuyến đường với tổng chiều dài là 15,7 km, kéo 10 tuyến đường điện thắp sáng và trồng 03 tuyến đường hoa. có 6/6 tổ thu gom rác thải, 95% hộ gia đình hội viên nông dân tham gia và chấp hành tốt công tác xã hội hóa về thu gom rác thải sinh hoạt, 98% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch có nhà vệ sinh tự hủy, khép kín; công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; hàng năm số hội viên nông dân tham gia đăng ký gia đình đạt chuẩn văn hóa là 100%, kết quả bình xét cuối năm 95% gia đình hội Nông dân đạt gia đình văn hóa. Năm 2020, xã Tiến Hưng được UBND tỉnh Bình Phước công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 02/3/2021, đến nay xã đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí xã lên phường.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân từ xã đến chi hội tiếp tục tập trung xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt; nâng cao vai trò của giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội các cấp đến hội viên; Phát triển hội viên mới đạt và vượt chi tiêu thành phố giao; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ nông dân từ xã đến chi hội đạt 100%; Phấn đấu trên 50% số hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp và có 40% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; Số lượng hội viên nông dân tham gia sinh hoạt hội và các hoạt động của địa phương đạt 70% trở lên, thực hiện tốt việc thu, nộp hội phí và quỹ hỗ trợ nông dân đầy đủ. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ phát triển quỹ hỗ trợ nông dân xã đạt 50.000.000đ.

anh tin bai
anh tin bai

Đ/c Phạm Thị Yến Linh Chủ tịch Hội nông dân Thành phố Đồng Xoài và

 đ/c Vũ Khắc Điệp – TUV – Bí thư đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên nông dân xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân xã tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho nông dân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết và làm giàu chính đáng; đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đề ra.

anh tin bai
anh tin bai
Đ/c Phạm Thị Yến Linh Chủ tịch Hội nông dân Thành phố Đồng Xoài và
 đ/c Vũ Khắc Điệp – TUV – Bí thư đảng ủy xã tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành gồm 11 ủy viên, bầu Ban thường vụ gồm 3 ủy viên, đồng chí Trần Văn Định tái cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 21 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết.

anh tin bai

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Hội nông dân xã, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Dịp này, có 02 tập thể và 07 cá nhân được chủ tịch UBND xã tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023.

anh tin bai

Đ/c Vũ Khắc Điệp – TUV – BT. Đảng ủy xã tặng giấy khen và hoa cho 02 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Thái Sơn CT.UBND xã tặng giấy khen và hoa cho 7 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023

Hoàng Dũng

Thống kê truy cập
  • Đang online 5
  • Trong ngày 431
  • Tuần trước 3 436
  • Tổng truy cập 96663
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ TIẾN HƯNG

Địa chỉ : ĐT741, ấp 2, Xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 

Chịu trách nhiệm : ông Nguyễn Thái Sơn - Chủ tịch

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị