image banner
MÀN HÌNH VIDEO
Video hướng dẫn thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai
  • Video hướng dẫn thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai
  • Video tra cứu thanh toán đất đai trên Dịch vụ công quốc gia
  • TP ĐỒNG XOÀI ĐÓN CHÀO NĂM MỚI 2022
1 
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ TIẾN HƯNG

Địa chỉ : ĐT741, ấp 2, Xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 

Chịu trách nhiệm : ông Nguyễn Thái Sơn - Chủ tịch

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị